Latviešu valoda Krievu valoda Lietuviešu valoda Angļu valoda

Termoaudit - reaalsed faktid olemasolevate probleemide kohta

Meist Termoaudit

Ärinimi: "Vek" OÜ

Lauatelefon: +371 7990335
Mobiiltelefon: +371 26329491
E-post: vek@termoauditi.lv

Meie ettevõte tegutseb Lätis alates 2005. aastast ning on seadnud endale eesmärgiks olla ajaga kaasaskäivaks, muudatustealtiks ning klientidele avatud ettevõtteks. Ettevõtte peamiseks tegevusvaldkonnaks on eramajade ning korterelamute termoauditi teostamine.

Alajaotuses „Teenused” võite tutvuda meie ettevõtte poolt pakutavate teenustega, samuti saata meile elektroonilise tellimuse Teile vajalike teenuste teostamiseks.
Alajaotuses „Projektid” võite tutvuda meie ettevõtte poolt teostatud projektidega ning hinnata ise nende kvaliteeti.