Latviešu valoda Krievu valoda Lietuviešu valoda Angļu valoda

Termoaudit - reaalsed faktid olemasolevate probleemide kohta

Teenused Termoaudit

Termoaudit:

 • Korterite ja korterelamute termoaudit;
 • Eramute ja büroohoonete termoaudit;
 • Uusehitiste soojustustööde kvaliteedikontroll;
 • Korterite ja eramute soojusvastupidavuse hindamine enne nende soetamist;
 • Jahtide ja laevade diagnostika;
 • Toiduainetetööstuse ettevõtete inspekteerimine;
 • Paberitootmisettevõtete inspekteerimine;
 • Metallitööstusettevõtete inspekteerimine;
 • Trükitööstuse masinate ülevaatus;
 • Tsemenditootmisettevõtete inspekteerimine;
 • Pagariettevõtete inspekteerimine;
 • Küttekatelde, katlamajade inspekteerimine.

Täites siin oleva elektroonilise ankeedi, võite tellida termoauditi mõnes ülalnimetatud valdkonnas. Termoauditi maksumus sõltub inspekteeritavast pindalast ja selle ülevaatuse teostamiseks kuluvast ajast, samuti termoauditi aruandele esitatavatest nõuetest.

Teile tutvumiseks termoauditi aruande näidised - Näidis Nr.1, Näidis Nr.2. Aruannete näidiseid saab välja töötada ka individuaalselt, lähtudes konkreetse kliendi vajadustest.

Energiaaudit:

 • Korterelamute soojuskadude vähendamise programmi väljatöötamine;
 • Korterelamute energiaaudit.