Termoauditi - Termogrāfija

Daudzdzīvokļu ēkām

atslēgas vārdi: dzīvokļi, daudzdzīvokļu mājas, termoaudits

Ēka

Daudzdzīvokļu ēku termoaudits ir ēkas siltuma nenoturības vispārēja diagnoze ar termokameras palīdzību. Tā galvenais uzdevums ir apzināt ēkas siltuma ne noturības cēloņus un tos atspoguļot dzīvokļu daudz-īpašniekiem viegli uztveramos krāsu attēlos. Ar termogrāfijas palīdzību ir iespējams noteikt ēkas strukturāli un arhitektiski slēptos vājos punktus un vietas, kuras var atklāt (identificēt) gan būvniecības laikā , gan arī ēkas ekspluatācijas laikā. Termoaudits dokumentē jebkuras siltumnoturības nepilnības ēkā. Tas dod iespēju izvairīties vai novērt strukturālos jeb zem apmetuma bojājumus, novērtēt darbu kvalitāti pirms un pēc renovācijas, kā rezultātā arī novērst lielus un nevajadzīgus siltumenerģijas zudumus ēkā. Termoaudits nodrošina kvalitatīvu un kvantitatīvu ēkas siltuma noturības apsekojumu un precīzi novērtējamu rezultātu.

 

Saistītie produkti

flir B360 flir lense 80 flir B360