Termoauditi - Termogrāfija

Daudzdzīvokļu ēkas

atslēgas vārdi: daudzdzīvokļu ēkas, dzīvokļi

Ēka

Daudzdzīvokļu ēku energoaudits ir ēkas siltuma nenoturības vispārēja diagnoze bez termokameras palīdzības. Tā galvenais uzdevums ir apzināt ēkas siltuma nenoturības vispārējos cēloņus, datorprogrammā novērtēt siltuma zudumus un aprēķināt nepieciešamās investīcijas, lai sasniegtu Latvijas būvnormatīviem atbilstošu ēkas siltumnoturību. Ar energoaudita palīdzību vien nav iespējams dokumentēt ēkas strukturāli un arhitektiski slēptos vājos punktus un vietas. Energoaudits dokumentē vispārējo ēkas projekta siltumnoturību. Tas dod iespēju novērst vispārējos siltumenerģijas zudumus ēkā. Energoaudits nodrošina kvalitatīvu ēkas siltuma noturības apsekojumu un vispārēju novērtējamu.

Ēkas energoaudits bez termoaudita nedod iespēju atspoguļot siltumnoturības problēmas ēkā tās īpašniekiem viegli uztveramā veidā, kas ir būtiski gadījumā, ja ir jāpieņem daudz-īpašnieku lēmums par investīcijām ēkas siltumnoturības uzlabošanā (renovāciju).

 

Saistītie produkti

flir B360 flir lense 80 flir B360