Termoauditi - Termogrāfija

Privātmājām

atslēgas vārdi: privātmājām

Privātmājas energoaudits ir ēkas siltuma nenoturības vispārēja diagnoze bez termokameras palīdzības. Tā galvenais uzdevums ir apzināt ēkas siltuma nenoturības vispārējos cēloņus, datorprogrammā novērtēt siltuma zudumus un aprēķināt nepieciešamās investīcijas, lai sasniegtu Latvijas būvnormatīviem atbilstošu ēkas siltumnoturību. Ar energoaudita palīdzību vien nav iespējams dokumentēt ēkas strukturāli un arhitektiski slēptos vājos punktus un vietas. Energoaudits dokumentē ēkas projekta vispārējo siltumnoturību. Tas dod iespēju novērst projektētos siltumenerģijas zudumus ēkā. Energoaudits nodrošina kvalitatīvu ēkas siltuma noturības apsekojumu un uz tā balstītu kvantitatīvu vispārējo novērtējamu.

Ēkas energoaudits bez termoaudita nedod iespēju tās īpašniekam dokumentēt faktiskās siltumnoturības problēmas ēkā, un izvērtēt faktisko būvdarbu vai renovācijas darbu kvalitāti.

 

Saistītie produkti

flir B360 flir lense 80 flir B360