Termoauditi - Termogrāfija

Fabrikām

atslēgas vārdi: fabrikas, ražošanas iekārtas, iekārtu termogrāfija

Uzņēmuma termoaudits ir ēku un būvju siltuma nenoturības un un tehnoloģisko iekārtu (darbgaldu, elektrosadales, krāšņu u.c. siltumu izdalošu ierīču) bojājumu detalizēta diagnoze ar termokameras palīdzību. Termoaudits palīdz tā īpašniekam vai vadībai noskaidrot būvēs vai iekārtās nezināmos vai slēptos bojājumus un nepamatoto siltuma pārtēriņu. Uzņēmuma īpašnieki vai vadība šo pakalpojumu izvēlas, lai noskaidrotu ēku un būvju siltumnoturību, apsekotu un diagnozētu iekārtu darbības stāvokli. Termoauditora ieteikumi dod iespēju savlaicīgi novērst termoauditā konstatētās problēmas un novērst nepamatotas izmaksas un novērst avārijas situācijas nākotnē. Termoaudits nodrošina kvalitatīvu un kvantitatīvu uzņēmuma objektu apsekojumu un precīzi novērtējamu rezultātu.

 

Saistītie produkti

flir B360 flir lense 80 flir B360