Termoauditi - Termogrāfija

Termoaudits

Šajā sadaļā tiek apskatīti tikai daži no viseim sia VEK termogrāfijas darbiem. Nāciet un pasūtiet termoauditu pie ekspertiem un mēs Jums garantējam nevainojamu kvalitāti.

 

Termoaudits Daugavas krastā Daugavas krasts
Termogrāfija

Projekta attīstītājs vēlējās noskaidrot ēkas jumta siltinājuma darbu kvalitāti ar mērķi pārbaudīt darbinieku kavlitāti un nepieciešamības gadījumā veikt labojumus pirms pilnīgas iekšējās apdares.

Akvaparks termogrāfija Jūrmala
atpūtas kompleks

Pasūtītājs vēlējās noskaidrot iespējamos enerģijas ietaupījumus atpūtas kompleksā, kā arī vēlējās, lai tiktu noteiktas norobežojošo konstrukciju termiskās pretestības.

 

Ikšķile Latvija, Ikšķile
privātmāja

Īpašnieks sūdzējās par pārlieku ātras mājas atdzišanu, kā arī vēlējās pārbaudīt savu būvniecības kvalitāti. Apsekojuma rezultātā tika konstatētas npilnības mansarda stāva sienas jumta savienojumos, kas bija par rezultātu nepamatoti lielai ēkas otrā stāva atdzišanai. Bez ēkas nepilnībām ko īpašnieks zināja termogrāfijas laikā tika konstatētas vēl vairāks nepilnības, kuras laikus identificējot deva iespēju īpašniekam novērst, bez lieliem kapitāliem ieguldījumiem.

Jūrmala Latvija, Jūrmala
privātmāja

Tika saņemtas sūdzības par sanitāro mezglu aizsalšanu. Apsekojuma rezultātā tika konstatētas nepilnības mansarda jumta slīpajā virsmā. Kā arī tika identificētas problēmas par jumta sienas salaiduma vietā par kurām īpašnieks iepriekš nebija zinājis. Sakarā at to, ka mēs devām termoaudita eksperta slēdzienu īpašnieks varēja vērsties ar prasību pret būvniekiem izlabot radušās nepilnības būvniecībā.

 

Kuldīga daudzīvokļu māja Latvija, Kuldīga
daudzdzīvokļu ēka

Tika veikts daudzdzīvokļu ēkas termoaudits ar nolūku precīzi definēt esošās problēmas, lai vēlāk tās būtu iespējams novērtst. Termoaudita laikā tika veikts arī Energoaudits, lai noteiktu ēkas enerģijas patēriņa klasi un nesošo konstrukciju kvalitāti.

Skola Latvija, Kuldīga
skola

Tika veikts skolas termogrāfiksais apsekojums ar mērķi konstatēt aukstuma tiltus un samazināt tos, lai skolēni skolā justos komfortabli un samazinātu izdevumus par apkuri, kas skolās ir ievērojami lielāki nekā daudzdzīvokļu ēkās un privātmājās. Termoaudita laikā tika konstatētas

 

Mārupe Latvija, Mārupe
privātmāja

Īpašnieks sūdzējās par otrā stāva telpas ātro atdzišanu, kā arī interesējās par iespējām samazināt savus izdevumus par apkuri. Termoaudita laikā tika identificētas problēmas ēkas čaulā un logu dzelzs pārsegumos. Precīzi apzinot siltumnenoturīgās vietas ēkā īpašnieks varēja precīzi dot būvniekiem darba uzdevumu un pēc tam kontrolēt izdarītos darbus.

Privātmāja Latvija, Rīga
privātmāja

Ēkas īpašnieks sūdzējās par lieliem siltuma izdevumiem. Tika veikts objekta apsekojums un konstatētas nopietnas siltinājuma problēmas, kas pieļautas ēkas būvniecības procesā.

 

Mežaparks Latvija, Rīga
privātmāja

Ēkas īpašnieks sūdzējās par mitruma esamību dzīvojamās telpās un aukstumu pirmajā stāvā. Tika veikts objekta apsekojums un konstatēts mitrums mansarda griestos un sienas logu savienojumu vietās. Kā arī ēkas pamati bija ar nepietiekamu siltumizolācijas slāni.

Mežaparks Latvija, Rīga
privātmāja

Īpašnieks vēlējās pārbaudīt jauniegūto ēku no siltumtehniskā un konstruktīvā izpildījuma. Apsekojuma rezultātā tika konstatētas nepilnības garāžas jumta un mājas sienas salaiduma vietās. Kā arī ēkas fasāde bija nepieteikeami siltināta.

 

Termoaudits privātmājai Latvija, Rīga
teraudits privātmājai

Attīstītājs vēlējās pirms pārdošanas pārbaudīt būvniecības kvalitāti, kā arī noteikt ēkas enerģijas patēriņu kā rezultātā izveidot ēkas energopasi.

Daudzdzīvokļu ēku termogrāfija Latvija, Rīga
daudzdzīvokļu māja

Pēc būvnieka vēlmes tika pārbaudīta darba kvalitāte daudzdzīvoļu ēkas gala sienas siltināšanai un doti ieteikumi uzlabojumu veikšanai.